Khớp Nối 2 Thanh Ray Chữ i

42.000  27.300 

0975.936.456