Đèn LED chiếu điểm VinaLed 6w OS-BG

660.000  429.000