KALIGROUP - Giải pháp chiếu sáng toàn diện

Đèn pha

Sale
Đèn LED cắm cỏ 5W XANH (DCC-5-X)
Sale
Đèn LED cắm cỏ 7W ( DCC-7-V)

Đèn LED cắm cỏ 7W ( DCC-7-V)

208.000₫

GNY: 320.000₫

Sale
Đèn LED cắm cỏ 5W (DCC-5-V)

Đèn LED cắm cỏ 5W (DCC-5-V)

188.500₫

GNY: 290.000₫

Sale
Đèn pha LED FL-KC-100

Đèn pha LED FL-KC-100

1.287.000₫

GNY: 1.980.000₫

Sale
Đèn pha LED FL-KC-80

Đèn pha LED FL-KC-80

1.163.500₫

GNY: 1.790.000₫

Sale
Đèn LED cắm cỏ 7 màu DCC-7-RGB
Sale
Đèn pha LED 50w / FL-KC50

Đèn pha LED 50w / FL-KC50

578.500₫

GNY: 890.000₫

Sale
Đèn pha LED 30w / FL-KC30

Đèn pha LED 30w / FL-KC30

383.500₫

GNY: 590.000₫

Sale
Đèn pha LED 10w / FL-KC10

Đèn pha LED 10w / FL-KC10

162.500₫

GNY: 250.000₫