KALIGROUP - Giải pháp chiếu sáng toàn diện

ĐÈN ÂM TRẦN

Sale
Đèn Downlight 12w DIM

Đèn Downlight 12w DIM

195.000₫

GNY: 300.000₫

Sale
Đèn Downlight 8w DIM

Đèn Downlight 8w DIM

152.750₫

GNY: 235.000₫

Sale
Đèn Downlight 6w DIM

Đèn Downlight 6w DIM

139.750₫

GNY: 215.000₫

Sale
Đèn Downlight 12w Đổi Màu

Đèn Downlight 12w Đổi Màu

162.500₫

GNY: 250.000₫

Sale
Đèn Downlight 8w Đổi màu

Đèn Downlight 8w Đổi màu

117.000₫

GNY: 180.000₫

Sale
Downlight 6w Đổi màu

Downlight 6w Đổi màu

94.250₫

GNY: 145.000₫