KALIGROUP - Giải pháp chiếu sáng toàn diện

Tuyển dụng

[Tuyển dụng] KALI Chuyên viên kinh doanh

KLG Jin Lâm

22/11/2019

Tuyển dụng: Công ty KALI Việt Nam tuyển dụng 02 Nhân viên kinh doanh Mô tả công việc: - Bán hàng, chăm sóc khách hàng; - Giao hàng hệ...

Chuyên mục: Tuyển dụng