KALIGROUP - Giải pháp chiếu sáng toàn diện

LED Văn phòng

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-18-T

Đèn LED ống bơ OBR-18-T

321.750₫

GNY: 495.000₫

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-18-D

Đèn LED ống bơ OBR-18-D

321.750₫

GNY: 495.000₫

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-7-T

Đèn LED ống bơ OBR-7-T

234.000₫

GNY: 360.000₫

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-7-D

Đèn LED ống bơ OBR-7-D

234.000₫

GNY: 360.000₫

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-15-D

Đèn LED ống bơ OBR-15-D

315.250₫

GNY: 485.000₫

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-15-T

Đèn LED ống bơ OBR-15-T

315.250₫

GNY: 485.000₫

Sale
ĐÈN Đèn tuýp LED T5 90mm / T5-12-90
Sale
ĐÈN Đèn tuýp LED T8 1m2

ĐÈN Đèn tuýp LED T8 1m2

149.500₫

GNY: 230.000₫

Sale
Đèn Tuýp LED Bán nguyệt TBN-52-120
Sale
Đèn Tuýp LED Bán nguyệt TBN-36-120
Sale
Đèn Tuýp LED Bán nguyệt TBN-24-60
Sale
Đèn LED Panel PL-9-T150

Đèn LED Panel PL-9-T150

130.000₫

GNY: 200.000₫

Sale
Đèn LED Panel PL-9-V150

Đèn LED Panel PL-9-V150

130.000₫

GNY: 200.000₫

Sale
Đèn LED Panel PL-6-V120

Đèn LED Panel PL-6-V120

94.250₫

GNY: 145.000₫

Sale
Đèn LED Panel PL-6-T120

Đèn LED Panel PL-6-T120

94.250₫

GNY: 145.000₫

Sale
Đèn LED Panel PL-20-T230

Đèn LED Panel PL-20-T230

221.000₫

GNY: 340.000₫