KALIGROUP - Giải pháp chiếu sáng toàn diện

Đèn Ống bơ

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-18-T

Đèn LED ống bơ OBR-18-T

321.750₫

GNY: 495.000₫

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-18-D

Đèn LED ống bơ OBR-18-D

321.750₫

GNY: 495.000₫

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-7-T

Đèn LED ống bơ OBR-7-T

234.000₫

GNY: 360.000₫

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-7-D

Đèn LED ống bơ OBR-7-D

234.000₫

GNY: 360.000₫

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-15-D

Đèn LED ống bơ OBR-15-D

315.250₫

GNY: 485.000₫

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-15-T

Đèn LED ống bơ OBR-15-T

315.250₫

GNY: 485.000₫

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-12-T

Đèn LED ống bơ OBR-12-T

266.500₫

GNY: 410.000₫

Sale
Đèn LED ống bơ OKB-12-D

Đèn LED ống bơ OKB-12-D

201.500₫

GNY: 310.000₫