KALIGROUP - Giải pháp chiếu sáng toàn diện

Đèn Kingled

Sale
Đèn LED cắm cỏ 5W XANH (DCC-5-X)
Sale
Đèn LED cắm cỏ 7W ( DCC-7-V)

Đèn LED cắm cỏ 7W ( DCC-7-V)

208.000₫

GNY: 320.000₫

Sale
Đèn LED cắm cỏ 5W (DCC-5-V)

Đèn LED cắm cỏ 5W (DCC-5-V)

188.500₫

GNY: 290.000₫

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-18-T

Đèn LED ống bơ OBR-18-T

321.750₫

GNY: 495.000₫

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-18-D

Đèn LED ống bơ OBR-18-D

321.750₫

GNY: 495.000₫

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-7-T

Đèn LED ống bơ OBR-7-T

234.000₫

GNY: 360.000₫

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-7-D

Đèn LED ống bơ OBR-7-D

234.000₫

GNY: 360.000₫

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-15-D

Đèn LED ống bơ OBR-15-D

315.250₫

GNY: 485.000₫

Sale
Đèn LED ống bơ OBR-15-T

Đèn LED ống bơ OBR-15-T

315.250₫

GNY: 485.000₫

Sale
ĐÈN Đèn tuýp LED T5 90mm / T5-12-90
Sale
ĐÈN Đèn tuýp LED T8 1m2

ĐÈN Đèn tuýp LED T8 1m2

149.500₫

GNY: 230.000₫

Sale
Đèn LED Đèn rọi ray DTL-7-D

Đèn LED Đèn rọi ray DTL-7-D

152.750₫

GNY: 235.000₫

Sale
Đèn pha LED FL-KC-150

Đèn pha LED FL-KC-150

2.587.000₫

GNY: 3.980.000₫

Sale
Đèn pha LED FL-KC-100

Đèn pha LED FL-KC-100

1.287.000₫

GNY: 1.980.000₫

Sale
Đèn pha LED FL-KC-80

Đèn pha LED FL-KC-80

1.163.500₫

GNY: 1.790.000₫

Sale
Đèn LED cắm cỏ 7 màu DCC-7-RGB
Sale
Đèn Tuýp LED Bán nguyệt TBN-52-120